Skip to content

Effektiv konstruktion

De fabrikstillverkade hallmodulerna monteras på byggarbetsplatsen. Installationen sker med hjälp av en kran. Varje komplett båge fästs på plats genom att den förankras i plattfundament med stålpålar som grävts ner i marken. Vanligtvis förbereder våra kunder själva området under hallen, men halltillverkaren kan också anlitas för att utföra asfaltbeläggning. Vi är beredda att erbjuda inredning för lagerbyggnader.